Top

23

Ibsa haala yeroo irratti Mootummaa Naannoo Oromiyaatiin kenname

Thursday 18th of February 2016 05:08:33 PM  |  Horn Affairs Afan Oromo

23

Arsii Lixaa Shaallaatti Jeequmsi uumame lubbuu balleesse – Mootummaa

Tuesday 16th of February 2016 08:17:00 PM  |  Horn Affairs Afan Oromo

(Biraanuu Hurrisaa)…

23

Abune Pheexiroos (Magarsa Badhaasa) Eenyu Ture? Dhuguma innii Oromoo dha?

Wednesday 10th of February 2016 04:11:08 PM  |  Horn Affairs Afan Oromo

Bara 1875 Fichee Salaaletti maatii qote bulaa irraa dhalatan. Warri isaanii irraa dhalatanis gama abbaatiin warra Badhaasaa Guddaa jedhaman gama haadhaatiin ammoo warra Jaalee Masoo jedhamu. Maqaan isaanii jalqabaa Magarsaa akka ta’e himama. Ijoollummaadhanis gara kawaala Debre-Libaanos deemuudhaan baruumsa amantaa yeroo gabaabaa keessatti haala nama dinqisiisuun xumuruu danda’anu. Sana boodas yeroo sanatti iddoo hayyootni amantaa jiru gara kaaba Itoophiyaa, Gondar, akkasumas Gojjam&…

23

Badii Adii

Monday 8th of February 2016 10:45:40 PM  |  Horn Affairs Afan Oromo

(Bakar Waaaree)…

23

Faayidaa-Addaa Oromiyaan Magaalaa Finfinnee irraa argachuu qabdu

Sunday 7th of February 2016 12:21:44 AM  |  Horn Affairs Afan Oromo

(Sultan Abdo)…

23

Dh.D.U.O: “Oduun Qotiyyeen Dhale Jedhu Itti Fufee Jira”

Saturday 6th of February 2016 01:24:46 AM  |  Horn Affairs Afan Oromo

Gidduu Kana Sooshaal-Miidiyaa fi Weebsaayitii adda addaatiin Hooggantoota Dhaabbata Dimokraatowaa Ummmata Oromoo Dh.D.U.O ilaalchisee himamaa ture dhugaa akka hin ta’in HornAffairs/Afaan Oromoo/n odeeffannoo qaama ilaalurraa fudhatee fi Yaalii ofiif mirkaneessuuf godheen hubatee jira.

23

[viidiyoo fi barruu] ‘Oromoo fi DhDUOn bu’ura Itiyoophiyaati’: Fiqaaduu Tasammaa

Tuesday 2nd of February 2016 04:50:24 AM  |  Horn Affairs Afan Oromo

HornAffairs Afaan Oromoon siyaasaa ummata Oromoo ilaalchisee turtii Obbo Fiqaaduu Tasammaa, Hoogganaa Biiroo Dhimmoota Koomunikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa fi Miseensa Koree Giddu-Galeessaa Dh.D.U.O wajji godhe Guutuu Viidiyoo isaa akkanatti Qindeessinee isiniif dhiheessinee jira.

23

Adeemsa kenniinsa haqaa Oromoo Gujii

Monday 23rd of March 2015 03:47:49 PM  |  Horn Affairs Afan Oromo

Ogganaan Doorii Abbaa Doorii jedhama. Innis Raaba keessatti nama Abbaa Murtii ta’ee hojjetaa tureedha. Doorii jalatti Hayyuuwwaniifi Jaldhaabota hedduutu argamu. Adeemsa murtii kennuu kan geggeessan Hayyuuwwan yoo ta’an, hojiin Jaldhaabotaa naamusa eegsisuufi himatamtoota dhiyeessuudha.

23

Gumii Abbootii Gadaa: Utubaa tokkummaafi Oromummaa

Monday 23rd of March 2015 03:18:45 PM  |  Horn Affairs Afan Oromo

Obbo Caalaa Soorii…

23

Finfinnetti manneen barnoota Afaan Oromoo ijaaruun eegalame

Sunday 28th of December 2014 10:17:31 PM  |  Horn Affairs Afan Oromo

Finfinnetti manneen barnoota Afaan Oromoo ijaaruun eegalame…

WE ARE STORYTELLERS. BE SURE TO NEVER MISS ANYTHING.